Guyon tukang becak di Pasar Beringharjo Jogja

Nyang-nyangan Rego Becak

Ceritane mbah putri bar blonjo neng pasar Beringharjo, mulihe pengin numpak becak. Nyang-nyangan karo tukang becake.

Simbah: “Pak, 5.000,- purun nggih ?”.

Tukang becak: “Oh dereng saget, 10.000 mawon mbah..”

Simbah : “Emoh ah, 5.000 wae to…!!! Mengko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku yoo…”

Tukang becak: “Mboten saget mbah… Nek 10.000 nggih kulo purun..”

Mangkel mergo tukang becake ra gelem ngedukke rego, akhire simbah putri ngalah, karo munggah lungguh becak.

Simbah ngedumel: “Nggih pun, tak bayar 10.000.!!”

Pas neng dalan…

Tukang becak: “Mandap pundhi, mbah?”

Simbah: (Meneng wae…)

Tukang becak: “Lha niki mandap pundi, mbah…???”

Simbah: “Kan wes tak omongi dek mau… Nek 5.000 mengko tak duduhi dalane… Ning nek 10.000 yo ora tak kandani omahku ngendi, GOLEKONO DEWE…!!

Kapokmu kapaaan..
???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *